Styret

Styret består av

Leder Hans Helland

Nestleder Mats Freberg

Kasserer Martin Feed

Sekretær Kjerstin Sjøblom

Styremedlem Hege Nærsnes

Varamedlem Elisabeth Pedersen

Varamedlem Knut Monen

Aktiviteter

09.05.2020
Utleie av klubbhuset

00:00 - 00:00

05.06.2020
Utleie anlegg

16:00 - 18:00

Moloveien 5 Horten