Organisatoriske linker:
Norges Bueskytterforbund    http://www.bueskyting.no/

Vestfold Idrettskrets              https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vestfold-idrettskrets/

Leverandører av utstyr
Catos Buesport                     http://www.pilogbue.com/

Aktiviteter

09.05.2020
Utleie av klubbhuset

00:00 - 00:00

05.06.2020
Utleie anlegg

16:00 - 18:00

Moloveien 5 Horten