Kasserer 2017-06-24 02:49:11

Hva koster det å leie lokalet

Prisen er avhengig av når rigging av lokalet begynner, og når det er ferdig med å ryddet.

Korttids leie

  • 800 kr forskudd til vår konto (rabattert pris)
  • 1000 kr kontant/bankkort ved leie, ut-/inn-levering av nøkkel
  • 1200 kr ved fakturering.

Arrangement

Ved Rigging ettermiddagen før, og eller rydding formiddagen etter blir summene.

  • 1600 kr forskudd til vår konto (rabattert pris)
  • 1800 kr kontant/bankkort ved leie, ut-/inn-levering av nøkkel
  • 2000 kr ved fakturering

Ukeleie 

Prisen settes ut fra en døgnpris på kr 850 og regnes pr påbegynte døgn. Om leietaker krever faktura kommer det et tilleg på kr 200.

Eks. 6 døgn leie.

  • 4900 kr forskudd til vår konto (rabattert pris)
  • 5100 kr kontant/bankkort ved leie, ut-/inn-levering av nøkkel
  • 5300 kr ved fakturering

Sesongleie

Avtales spesielt ut fra en rabatert korttidsleie-pris med tanke på leietakers behov og møtefrekvens