September 2018. Vi har flyttet inn på Eksererserhuset for i år

Tidlig innflytting i år pga graving på banen.

2018-09-06
hegeen

Grunnen på banen er forurenset av tidligere bruker av nabobygget, det er nå oppydding av dette.

 

Vi har derfor flyttet inn veldig tidlig i år og er allerede godt etablert i store salen på Ekserserhuset.

 

Aktiviteter

21.09.2019
Utleie klubbhus

09:00 - 13:00

Moloveien 5

05.10.2019
Utleie av klubbhuset

12:00 - 16:00

Moloveien 5

09.05.2020
Utleie av klubbhuset

00:00 - 00:00

05.06.2020
Utleie anlegg

16:00 - 18:00

Moloveien 5 Horten