September 2018. Vi har flyttet inn på Eksererserhuset for i år

Tidlig innflytting i år pga graving på banen.

2018-09-06
hegeen

Grunnen på banen er forurenset av tidligere bruker av nabobygget, det er nå oppydding av dette.

 

Vi har derfor flyttet inn veldig tidlig i år og er allerede godt etablert i store salen på Ekserserhuset.

 

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket